Historie

Gjøvik glassværk rekonstruert med verksteder og arbeiderboliger. Tegningen bygger på forslag til reguleringsplan for Gjøvik fra 1857 og fotografier. I 1817 var 24 arbeidere knyttet til glassverket.

rekonstruert kart over Gjøvik fra ca 1850