Det blå glasset fra den hvite by

Gjøvigs Glasværk ble startet av Caspar Kauffeldt i 1807. Rundt verket utviklet det seg etterhvert et lite lokalsamfunn som ble grunnlaget for byen Gjøvik. Sammen med to andre verk, laget Gjøvigs Glasværk i en hundreårsperiode det som senere har fått navnet «gammelt norsk glass».Det var ikke noe klart skille, men stort sett dekker de hver sin stilperiode. Gjøvikglasset representerte empirestilen. Blant et meget bredt produktspekter, er potpurrikrukker det flotteste som er laget på Gjøvigs Glasværk. Med sin stramme form og enkle profil kan de stå som eksponent for empirens smaksideal i Norge.